Kunsten af forstå en kommunikation; analyse og indsigt

Kommunikation er begreb som de fleste mennesker kender til og på en eller anden måde er i berøring med dagligt. Men at kommunikere med hinanden kan foregår på mange måder, og kommunikatonen kan forstås, analyseres og tolkes med forskellige indgangsvinkler. I erhvervslivet er en god kommunikation en forudsætning for succes, men hvordan opnår man dette?

Kommunikationen kan faktisk analyseres, men hvordan gøres dette på en givende måde, så man eksempelvis kan skabe de bedste vilkår for en virksomheds overlevelse?

Ciceros Pentagram; romersk retorik der stadig virker

Når man taler om kommunikation i forbindelse med markedsføring eller reklame, så findes der en lang række modeller eller retningslinjer man kan følge for at få en bedre forståelse for forbrugeradfærd eller hvor godt et givent produkt bliver taget imod.

Et af disse modeller er Ciceros Pentagram, hvis oprindelse kan spores helt tilbage til Romerrigets storhed. Manden bag det retoriske pentagram er Marcus Tullius Cicero, som var en romersk politiker, retoriker, jurist og filosof.

Allerede dengang udarbejdede Cicero et pentagram som havde til formål at belyse hvordan en god og produktiv kommunikation føres og hvilke elementer der skal indgå for at opnå dette.

Pentagrammet er stadig i dag anerkendt og brugt af mange, både i forbindelse med markedsføringsstrategi men også med henblik på tekstanalyser og lignende.

Pentagrammets 5 elementer

Når eksempelvis vil have en dybere forståelse for en given tekst, en reklame eller noget tredje, så kan det i mange tilfælde betale sig at kigge på kommunikationen for bedre at kunne forstå budskabet.

I forbindelse med Ciceros Pentagram bruger man 5 forskellige elementer til bedre at forstå eller sammensætte et gennemtrængende budskab. Disse 5 elementer er alle afhængige af hinanden, og justerer man på den ene vil en af de andre unægtelig tage en anden form.

De 5 elementer eller såkaldte hjørner af pentagrammet består af taler(afsender), tilhøre(modtager), emne, sprog og omstændigheder.

Med taleren refereres der til afsenderen. Er det Martin Luther Kings tale man analyserer, så er taleren eller afsenderen unægtelig Luther King selv. Tilhørene eller modtagerne må siges at være de tilskuere som taler er henvendt til. Emnet er indholdet eller budskabet i talen, som man ud fra egne indgangsvinkler kan tolke på. Med sproget menes der de ordvalg og opbygningen der er brugt i teksten, altså hvorfor han bruger det ene ord frem for det andet. Omstændighederne fortæller noget om konteksten, altså hvor vi er rent historisk.